Aktiv Hverdag – Fossheim

Aktiv Hverdag

Avdeling Aktiv Hverdag retter seg mot arbeidstakere som har et særskilt behov for tilrettelegging og tett bemanning. Avdelingen har arbeidsoppgaver og aktiviteter som er tilpasset den enkeltes forutsetninger, ressurser og behov. Målet er å gi den enkelte mulighet til å utvikle seg og vedlikeholde egne ferdigheter og kunnskaper på en best mulig måte.

Arbeidshverdagen blir individuelt tilrettelagt med fokus på stor forutsigbarhet og god variasjon for de arbeidstakere som har behov for dette.

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene på avdelingen. Alt i fra oppgaver hvor finmotorikk kreves til mer fysiske oppgaver som inneholder løft og bevegelse.

Eksempler på noen av arbeidsoppgavene er:

  • Manuell pakking
  • Montering
  • Makulering
  • Postlevering
  • Rydding og pressing av papp
  • Kjøreoppdrag etc.

Kontakt oss