Avklaring – Fossheim

Avklaring

Avklaring er et arbeidsmarkedstiltak for arbeidssøkere/arbeidstakere som er usikre på sine yrkesmessige forutsetninger. Arbeidssøker/arbeidstaker tilbys individuelle veiledningssamtaler, kartlegging av arbeidsevne gjennom arbeidsutprøving, kartlegging av bistands- og tilretteleggingsbehov i arbeidssituasjonen samt karriereveiledning.

Målet med tiltaket er at arbeidssøker/arbeidstaker får avklart sin arbeidsevne, sine yrkesmuligheter og behov for tilrettelegging for å fungere i arbeidslivet. Deltakelsen i tiltaket skal bidra til at arbeidssøker/arbeidstaker får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet, samt innsikt i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.

Varighet på deltakelse i tiltaket er 4 uker med mulighet for forlengelse i 4 + 4 uker til (maksimalt 12 uker).

Hvem kan søke?

Arbeidssøkere/arbeidstakere som er usikre på sine yrkesmessige forutsetninger, og som derfor har behov for kartlegging og vurdering av sin arbeidsevne for å beholde eller skaffe seg et arbeid.

Ønsker du å delta i tiltaket Avklaring på Fossheim må du søke gjennom ditt lokale Nav-kontor.

Vi vektlegger

Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med tett oppfølging og veiledning av deg som arbeidssøker/arbeidstaker med fokus på dine ressurser, muligheter, arbeidsevne og sosiale ferdigheter i arbeidssammenheng.

Arbeidssøker/arbeidstaker må selv ta ansvar for egen utviklingsprosess ved å være deltakende og ta aktive valg for å nå sine mål.

Kontakt oss