Degaussing – Fossheim

Degaussing

Sletting av harddisker som skal avhendes, kastes eller er defekte

Hvorfor degausse?

  • Fordi det er den enkleste, beste og tryggeste metode for å følge loven
  • For at data ikke skal falle i feil hender
  • Data er først dyrt når du mister det til uvedkommende
  • Å kaste en harddisk uten å degausse er som å legge fra seg et bankkort med koden skrevet på
  • Husk sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften § 2-11: Ved avhending av lagringsmedia skal personopplysninger slettes fullstendig og permanent fra lagringsmediet

Se degaussing for mer info om degaussing

Kontakt oss