Om Fossheim – Fossheim

Om Fossheim

Fossheim er en arbeidsmarkedsbedrift som ble startet i 1967. Selskapet er eid av Oslo kommune og stiftelsen Fossheim Verksteder.

NAV er selskapets største enkeltkunde og kjøper attføringsrelaterte tjenester gjennom ca. 166 tiltaksplasser i tiltakene APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet), Avklaring og VTA (varig tilrettelagt arbeid).

Vi tilbyr våre deltakere praksis internt på bedriften innenfor kantine, miljøarbeid, vaktmestertjenester, kontor, resepsjon og produksjonsrelatert arbeid. Vi tilbyr også våre deltakere arbeidspraksis i det ordinære arbeidslivet.

Våre produksjonsavdelinger har mange års erfaring, og vi kan ekspedere store oppdrag på kort tid. Fossheim er en profesjonell leverandør av tjenester innen pakking, montering, adressering, utsending, emballering og mye mer.

Vi er 55 ordinær ansatte fordelt på administrasjon og drift, arbeidsledere, veiledere, fagpedagoger og jobbkonsulenter. Vi er lokalisert sentralt på Hasle i Oslo.

Kontakt oss

Rapporter

  Årsrapporter: Årsrapport 2016   Virksomhetsrapporter: Virksomhetsrapport Q1 2016 Virksomhetsrapport Q2 2016 Virksomhetsrapport Q3 2016 Virksomhet

Les mer

Våre verdier

VI FÅR MENNESKER TIL Å LYKKES Vår forretningside Fossheim er en arbeidsmarkedsbedrift som gjennom våre ulike tiltak bidrar til å få mennesker tilbake

Les mer

Kvalitetspolitikk

Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre ønsket kvalitet i henhold til de tjenester vi leverer. Kvalitetspolitikken skal sikre at Fossheim forvalter

Les mer

Organisasjonen

Fossheim Verksteder AS er et aksjeselskap hvor kommunen eier 51% av aksjene, mens stiftelsen Fossheim Verksteder eier de resterende 49%.   (Klikk på

Les mer