Kvalitetspolitikk – Fossheim

Kvalitetspolitikk

Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre ønsket kvalitet i henhold til de tjenester vi leverer. Kvalitetspolitikken skal sikre at Fossheim forvalter oppgavene overfor ansatte, tiltaksdeltakere, kunder, samarbeidspartnere og miljø, på en god og betryggende måte.

Dette oppnås ved å:

  • Sette bruker og kundens behov i fokus
  • Ta samfunnsansvar
  • Arbeide mot en løsningsorientert bedriftskultur
  • Sikre høy kompetanse hos alle ansatte
  • Sørge for at de ansatte trives
  • Etterleve Fossheims strategier og etablerte prosedyrer

Fossheims virksomhet kvalitetssikres gjennom Equass. Equass er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering.

For mer informasjon om Equass følg linken Equass