Organisasjonen – Fossheim

Organisasjonen

Fossheim Verksteder AS er et aksjeselskap hvor kommunen eier 51% av aksjene, mens stiftelsen Fossheim Verksteder eier de resterende 49%.

Organisasjonskart_okt17

 

(Klikk på bildet for full størrelse)

Styret

Styret er sammensatt av 7 medlemmer. Oslo kommune har for tiden vervet som styreleder. Sammensetningen fra generalforsamling 28. april 2014 er som følger:

Vivi Lassen – Styreleder, Oslo kommune
Jan O. Nytveit – Styremedlem, Oslo kommune
Knut Roppestad – Styremedlem, Oslo kommune
Pål Einar Brinch – Styremedlem, Stiftelsen Fossheim Verksteder
Birgit Weyergang-Nielsen – Styremedlem, Stiftelsen Fossheim Verksteder
Hege Steffensen – Styremedlem, representant valgt av ansatte
Åshild Korsgaard – Styremedlem, representant valgt av ansatte