Våre verdier – Fossheim

Våre verdier

VI FÅR MENNESKER TIL Å LYKKES

Vår forretningside

Fossheim er en arbeidsmarkedsbedrift som gjennom våre ulike tiltak bidrar til å få mennesker tilbake i arbeid.

Vår visjon

Fossheim’s visjon er å få mennesker til å lykkes. Vi fremhever den enkeltes ressurser slik at disse aktivt kan brukes for å nå egne mål.

VÅRE VERDIER

  • Vi tar samfunnsansvar
  • Vi har respekt for hverandre
  • Vi er rause
  • Vi er løsningsorienterte

BRUKERMEDVIRKNING

Målet med brukermedvirkning er å sikre at bruker står i fokus, og at kvaliteten på tjenestene våre er gode.

Fossheim legger vekt på at bruker skal:

  • Ha reell innflytelse
  • Bli tatt på alvor
  • Behandles med respekt
  • Ha medbestemmelse
  • Ansvar for egen attføringsprosess
  • Rett til å klage