Våre verdier – Fossheim

Våre verdier

VI FÅR MENNESKER TIL Å LYKKES

Vår forretningside

Fossheim er en arbeidsmarkedsbedrift som gjennom våre ulike tiltak bidrar til å få mennesker tilbake i arbeid.

Vår visjon

Fossheim’s visjon er å få mennesker til å lykkes. Vi fremhever den enkeltes ressurser slik at disse aktivt kan brukes for å nå egne mål.

VÅRE VERDIER

 • Vi tar samfunnsansvar
 • Vi setter mennesker i fokus
 • Vi har respekt for hverandre
 • Vi er rause
 • Vi er løsningsorienterte

BRUKERMEDVIRKNING

Målet med brukermedvirkning er å sikre at bruker står i fokus, og at kvaliteten på tjenestene våre er gode.

Fossheim legger vekt på at bruker skal:

 • Ha reell innflytelse
 • Bli tatt på alvor
 • Behandles med respekt
 • Ha medbestemmelse
 • Ansvar for egen attføringsprosess
 • Rett til å klage