Arbeidspraksis (APS) – Fossheim

Arbeidspraksis (APS)

Gjennom Arbeidspraksis (APS) får arbeidssøkere som er usikre på sine yrkesmessige forutsetninger og muligheter i arbeidslivet, kartlagt sin arbeidsevne, sine kvalifikasjoner og ressurser gjennom samtaler med jobbkonsulent og arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv

Arbeidssøkerne i APS må selv ta aktive valg for å nå sine yrkesmål under veiledning av jobbkonsulent

Hvem kan delta i Arbeidspraksis (APS)?

Arbeidssøkere med usikre yrkesmessige forutsetninger og som trenger en bred og tett oppfølging, samt en kartlegging av arbeidsevne og hva et framtidig yrke/arbeidsoppgaver kan være. Eksempler på slike behov kan f. eks være lærevansker, ulike sansetap og fysiske-, psykiske- og sosiale utfordringer etc.

Har du som arbeidssøker behov for vår bistand? Ta kontakt med ditt lokale Nav kontor!

  • Innsøking til APS skjer gjennom ditt lokale Nav kontor
  • Deltakelse i APS er inntil 1 år (med mulighet for forlengelse i ytterligere 1 år)
  • Arbeidssøker får en egen jobbkonsulent som gir individuell oppfølging

Som arbeidssøker i APS kan vi bistå deg med:

  • Å kartlegge din arbeidsevne og eventuelle behov for tilrettelegginger og tilpassninger av arbeidsplassen/situasjonen
  • Å kartlegge din kompetanse, arbeidserfaringer, ressurser og interesser i forhold til muligheter i arbeidslivet situasjonen
  • Å gi karriereveiledning – bistå med å hjelpe deg til å finne din karriere- og yrkesvei å veilede og øve på ulike situasjoner knyttet til å være i arbeidslivet, sosialt og yrkesmessig
  • Å gi opplæring og bistand til å skrive jobbsøknader, CV og trene på jobbintervju
  • Å etablere kontakt med arbeidsgivere for å finne en jobb som passer til dine kvalifikasjoner og yrkesinteresser
  • Opplæring i den jobben/arbeidsoppgavene du skal utføre hos arbeidsgiver
  • Å søke og tilrettelegge for bruk av ulike nødvendige hjelpemidler