Arbeidsforberedende trening (AFT) – Fossheim

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for bistand for å stå i og/eller komme i arbeid. Planen og innholdet i tiltaket tilpasses individuelt etter dine behov, i fellesskap med en jobbkonsulent. Målet med tiltaket AFT er å styrke dine muligheter i arbeidsmarkedet og å komme i arbeid.

 

Arbeidssøker/arbeidstaker tilbys:

• Individuelle veiledningssamtaler
• Kartlegging av yrkesinteresser og muligheter i arbeidsmarkedet
• Arbeidspraksis i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø
• Arbeidspraksis hos en bedrift i ordinært arbeidsliv
• Kartlegging av arbeidsevne og kapasitet over tid
• Kartlegging av bistands- og tilretteleggingsbehov i arbeidssituasjonen
• Opplæring i basisferdigheter som norsk, regning og digitale ferdigheter.
• Opplæring i et yrkesrettet fag (lærerkandidat/lærling/fagbrev)

 

Vi vektlegger et godt og inkluderende arbeidsmiljø med tett oppfølging og veiledning. Vi har fokus på dine ressurser, muligheter, arbeidsfungering og sosiale kompetanse i arbeidssammenheng.

 

Tiltaket har en varighet på inntil ett år. Har du behov for ytterligere oppfølging og bistand for å komme i arbeid kan tiltaket forlenges inntil ett år til. Hvis du starter på en yrkesfaglig utdannelse i AFT kan tiltaket forlenges i ytterligere ett år.