HR-tjenester – Fossheim

HR-tjenester

Fossheim – din HR samarbeidspartner både i privat og offentlig sektor.

Vi tilbyr tjenester innenfor:

• Karriereveiledning

• Studieveiledning

• Oppfølgning av sykemeldte

Fossheim HR ser på hele mennesket, både det fysiske, psykiske og sosiale aspektet. Gjennom anerkjente verktøy og metoder er målet å skape en opplevelse av mestring, autonomi, mening og tilhørighet.

Våre konsulenter har variert bakgrunn og høy faglig kompetanse. I tillegg til engasjerte og nysgjerrige konsulenter har vi Fossheim i ryggen som har over 50 års erfaring innenfor arbeidsinkludering og omstilling.

Vi tror at de beste resultatene kommer når vi håndterer menneskelige ressurser på en ærlig, åpen og tillitsfull måte i alle HR prosesser.

Ved å samarbeide med en av våre konsulenter får du en engasjert og faglig dyktig samarbeidspartner.

For mer info se vår egen hjemmeside: HR-tjenester