Kurs – Fossheim

Kurs

KURS DELTAKERE

Kurstilbud for arbeidssøkere på Fossheim 2017

Arbeidslivets spilleregler

Samlingen legger opp til å dele erfaringer omkring uskrevne regler i et arbeidsforhold. Fokus er på ansvar, plikter og forventninger. Det blir også en kort innføring om arbeidskontrakt og HMS/arbeidsmiljø

Kompetanse og CV
Målet er å kunne utforme en god CV basert på egen kompetanse. Kurset tar for seg utforming og innhold. Case blir brukt for å vise sammenhengen mellom annonse, søknad og CV. Det er mulighet til å jobbe med egen CV og registrere CV på Min side på nav

Jobbsøkerkurs
Målet er å forstå stillingsannonser og skrive gode søknader tilpasset jobben man skal søke. Det innebærer analyse av stillingsannonser og utforming av tradisjonell søknad og elektronisk søknad. Det legges vekt på bevisstgjøring og forståelse ved bruk av case.