Varig tilrettelagt arbeid (VTA) – Fossheim

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Arbeidet skal bidra til:

  • Utvikling av dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid
  • Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester

Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det ligger en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet

Hvem kan delta?

Dersom du har, eller i nær framtid ventes å få innvilget, uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket

Tiltaket er for deg som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne

Hvordan søker jeg?

VTA søknad om permisjon

Ta kontakt med NAV lokalt

Kontakt oss